Birendranagar-7, Itram Surkhet, Karnali Province, Nepal
083-520032, +977-9858051232

Why Mirror

1. स्थापना कालदेखि हरेक बर्ष उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्न सफल 

2. अनुभवि शिक्षक शिक्षिका द्वारा कक्षा संचालन गराइने।

3. प्रयोगात्मक अभ्यासमा विशेष जोड दिइने।  

4. समय समय मा lifeskills / business skillsmotivational class संचालन गराइने।  

Facebook Youtube Twitter LinkedIn 9858051232