Birendranagar-7, Itram Surkhet, Karnali Province, Nepal
083-520032, +977-9858051232

College Facilities

  • प्रति ४० विद्यार्थीमा जनालाई पूर्ण छात्रवृति को व्यबस्था भएको।

  • पारिवारिक वातावरण मा होस्टेल को सुबिधा भएको।   

  • कमजोर  बिद्यार्थी हरुकालागी extra class को व्यबस्था भएको।

  • अनुभवी शिक्षक शिक्षिका हरु द्वारा नियमित सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कक्षा संचालन गराइने।

  • विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू: हाजिर-जवाफ, बादबिबाद, बक्तृत्वकला , खेलकुद आदि गराइने।

  • समय समयमा Lifeskills business skills training  हरु गराइने। 

 

Facebook Youtube Twitter LinkedIn 9858051232