Birendranagar-7, Itram Surkhet, Karnali Province, Nepal
083-520032, +977-9858051232

Aims and Objectives

  • To enhance student success through practical and quality education.
  • व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट विद्यार्थीको सफलता बढाउन।
  • To offer the program through a  e- learning process, including the use of mass media.
  • मास मिडियाको प्रयोग सहित E-learning प्रक्रिया मार्फत कक्षा संचालन गर्न ।
  • To encourage students to consider “Self-employment” as a career option.
  • विद्यार्थीहरूलाई "स्व-रोजगार" लाई Career को रूपमा विचार गर्न प्रोत्साहित गर्न।
  • To produce competitive skilled manpower through experience teachers and enough practical classes.  
  • अनुभवि शिक्षक हरु द्वारा प्रयाप्त प्रयोगात्मक अभ्यास गराई प्रतिस्प्रधात्मक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ।
Facebook Youtube Twitter LinkedIn 9858051232